Rss

Säkerheten först när vi gjuter platta

Att gjuta en betongplatta kan vara ett smutsigt jobb och om du inte utför det väl kan det därför kosta ditt byggprojekt både tid, pengar och energi. Om du gjuter en betongplatta på fel sätt kan du skada dig själv och orsaka olyckor. Betong är ett material som torkar snabbt och därför måste hanteras varsamt. Slöseri med betong kostar dig pengar och saktar ner ditt byggarbete. Här är därför tre tips på hur du kan öka säkerheten när du gjuter husgrundens betongplatta.

Använd rätt kläder och utrustning

När du arbetar med betongmaterial är det viktigt att du bär rätt arbetskläder och använder lämplig skyddsutrustning. Försök att använda slitstarka långbyxor, långärmade tröjor, skor, arbetshandskar, ansiktsmask och skyddsglasögon så mycket som möjligt när du arbetar med att gjuta en betongplatta. När du blandar i pulvercement i cementblandaren är det speciellt viktigt att du bär skyddsglasögon och ansiktsmask. Pulvercement kan ge ifrån sig mycket damm och det kan irritera både dina lungor och dina ögon.

Medan du blandar och gjuter en betongplatta bör du alltid bära arbetshandskar för att undvika att låta cementen komma i direkt kontakt med din hud. Om du råkar få cement på huden, tvätta omedelbart bort det med vanligt rent vatten för att undvika hudirritationer. Cement som kommer i kontakt med huden och inte tvättas bort direkt kan också stelna och leda till ytterligare hudproblem. Det är också en god idé att använda arbetshandskar om du skyfflar cementen ner i betongformen för hand med spade, eftersom du annars kan få blåsor på händerna.

Förbered noga ditt gjutningsprojekt

Styrkan på din betongplatta beror huvudsakligen dels på vilken typ av markunderlag du gjuter på och vilken typ av förstärkningsmaterial du använder. För att få bästa möjliga resultat bör du därför dränera marken där du ska gjuta genom att ta bort det översta lagret jord och låta solljuset torka ut marken under ett par dagar. Du kan också använda en sammanpressningsmaskin för att skapa ett kompakt underlag för betongplattan.

När du har förberett marken kan du arbeta med armeringen och stålbjälkarna som förstärkning. För att skapa en grundförstärkning till betongplattan lägger du helt enkelt ut stålstolpar i olika sektioner på marken, så att de formar ett mönster av nät. Om du istället använder ett stålnät eller ett armeringsnät, täck grunden med armeringen på samma sätt.

Tänk på vädret

Varma sommardagar med höga temperaturer kan torka ut din nygjutna betongplatta mycket snabbt. Det är sällan en god idé att välja en varm dag att gjuta betongplatta på och sedan skyffla cement ner i betongformen under hög tidspress. Dels kommer du snabbt att slita ut dig och dels kan armeringen sjunka ner till botten av plattan. Istället bör du dela upp gjutningsarbetet i olika sektioner och arbeta dig igenom dessa sektioner metodiskt. Med andra ord bör du endast blanda tillräckligt med cement för de sektioner som du hinner med att gjuta på ett par minuter. När så hela betongplattan är klar kan du täcka över den med en presenning för att ytterligare förhindra att plattan torkar ut för snabbt.